De vertaler

Ik ben meer dan 20 jaar werkzaam als beëdigd vertaler Spaans van onder meer testamenten, huwelijkse voorwaarden, geboorteakten en statuten, zowel in als uit het Spaans. Elke vertaling wordt verzorgd binnen een door de klant gestelde termijn en tegen een redelijke prijs.

U kunt derhalve een afgerond en degelijk resultaat verwachten.

Soort vertaling
• testamenten,
• huwelijkse voorwaarden,
• geboorteakten
• statuten
Het kan hierbij gaan om een reguliere dan wel een beëdigde vertaling. … meer lezen

De beëdigde vertaling

Een beëdigde vertaling is een document dat door een beëdigd vertaler is vertaald, met daarop de handtekening, een stempel en een verklaring van de vertaler dat de vertaling volledig en naar eer en geweten vertaald is. In veel gevallen, wanneer het document overlegd dient te worden aan een officiële instantie, is een beëdigde vertaling nodig.

Een beëdigde vertaling is lang niet in alle gevallen noodzakelijk …meer lezen